Selecteer een pagina

Werkwijze

Persoonlijke counseling en coaching
op het gebied van stressmanagement en vitaliteit.

Werkwijze / Tarieven

1. Vrijblijvend intakegesprek

 

Wanneer je je herkent in de beschreven klachten en denkt dat ik jou zou kunnen helpen, nodig ik je uit voor een vrijblijvend intakegesprek van een half uur.

Tijdens het intakegesprek maken we kennis en ervaren we of er een wederzijdse klik is; een belangrijke voorwaarde voor een succesvol traject.

Tevens onderzoeken we jouw hulpvraag, je doel en je verwachtingen. Ik zal toelichten hoe ik te werk ga en ik zal beoordelen of jouw hulpvraag binnen mijn expertise valt.

2. Counselings-/ coachingstraject

 

Als we tijdens het intakegesprek besluiten samen een traject aan te gaan, maken we een afspraak voor het eerste gesprek. Hoe het traject zal verlopen, is afhankelijk van jouw hulpvraag en doel. Daar stemmen we het aantal afspraken op af. De ervaring leert, dat met 5-7 gesprekken je vaak al een heel eind op weg bent.

Vaak gaat counseling vanzelf over in coaching.

Wanneer door middel van counseling, belemmeringen vanuit het verleden een plek hebben gekregen en niet langer het gedrag in het hier en nu domineren, ontstaat er ruimte voor nieuwe keuzes voor de toekomst. Door middel van coaching zal het je lukken concrete stappen te gaan zetten.

3. Reflectie en evaluatie

 

Gedurende het traject, zullen er regelmatig momenten van reflectie en evaluatie plaatsvinden, om er zeker van te zijn dat je nog steeds op het voor jou juiste pad zit.

 

4. Afronden

 

Wanneer je doel is bereikt, ronden we het traject af. Het kan prettig zijn om een aantal maanden later een terugkomsessie af te spreken, om te evalueren hoe het gaat. Dit helpt je om je ontwikkeldoelen scherp te houden en blijvend in de praktijk te brengen.

Wat is het verschil tussen counseling en coaching?

Counseling

Counseling is een kortdurende, laagdrempelige vorm van individuele psychosociale begeleiding. Counseling is geschikt wanneer je aanhoudende stress ervaart, niet optimaal functioneert of het gevoel hebt niet gelukkig te zijn. Dit kan zowel op werkgebied als privégebied zijn.
Counseling kan helpen inzichten te verkrijgen in (levens)vragen, zoals het nut van het eigen bestaan of de onzekerheid ‘of je goed bezig bent’. Vaak hebben de vragen of problemen een emotionele achtergrond.

Vaak gaat counseling vanzelf over in coaching.

 

Coaching

Coaching is de vorm van (persoonlijke) begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen. Een coach ondersteunt je en stimuleert zowel je persoonlijke en/of professionele ontwikkeling en groei, waardoor je het maximale uit jezelf haalt.

De Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) (2004) definieert coaching als volgt:
“ Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte aanzet tot effectief gedrag door: bewustwording en persoonlijke groei, het vergroten van zelfvertrouwen en het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden. Coach en gecoachte nemen ieder hun verantwoordelijkheid voor het proces.”

Coaching gaat dus altijd om jouw ontwikkeling. In dit ontwikkelingsproces zijn coach en cliënt gelijkwaardig aan elkaar en gaan zij samen op zoek naar een situatie die wenselijker is dan de huidige.

Tarieven

Meestal nemen counselings- en/of coachingstrajecten circa 5-7 gesprekken in beslag van ongeveer een uur.

Groei Door Zien hanteert de volgende tarieven
(vrijgesteld van BTW):

Intakegesprek (30 min)   GRATIS en vrijblijvend
Per gesprek     (60 min)   € 80,-

 

 

Vanaf 23 oktober 2019 ben ik aangesloten bij beroepsvereniging CAT-vergoedbaar als vergoedbare CAT therapeut. Daarmee vergoeden sommige zorgverzekeraars counseling (prestatiecode 24506 *) en coaching (prestatiecode 24505**) vanuit een aanvullend pakket.

Informatie over dekking van zorgverzekeraars: CAT vergoedingenlijst 2021

Voor meer informatie of een afspraak kun je contact opnemen.

* Counseling – prestatiecode 24506. Counseling is een laagdrempelige vorm van (emotionele) hulpverlening. Letterlijk vertaald uit het Engels betekent het raadgeven. Het doel van counseling is het helpen van mensen bij: -het oplossen of hanteren van problemen, – het vinden van antwoorden op vragen – het benutten van ongebruikte mogelijkheden – het ontwikkelen van kennis en vaardigheden.

** Coaching – prestatiecode 24505. Coaching is geworteld in de positieve psychologie en moet niet verward worden met counseling of begeleidingsvormen die erop gericht zijn mentale blokkades of psychische stagnatie te verhelpen. Indien er sprake is van kinder coaching behandelt de therapeut in kwestie ook kinderen door deze te coachen.

Afspraak annuleren

Wanneer je verhinderd bent voor de geplande afspraak, verzoek ik je vriendelijk dit uiterlijk 48 uur van tevoren te laten weten. Indien ik de annulering op een later tijdstip doorkrijg, ben ik helaas genoodzaakt kosten in rekening te brengen.

Vertrouwelijkheid en ethische code

Vanzelfsprekend neem ik met jou als mijn cliënt de hoogste mate van vertrouwelijkheid in acht.
Ik onderschrijf en verbind mij aan de Ethische Code van Sonnevelt, aan de CAT-morele beroepscode en de GAT-beroepscode

De mogelijkheden bespreken?

Vrijblijvende afspraak maken

De mogelijkheden bespreken

Vrijblijvende afspraak maken